Om os

OM OS


LABORATORIET FOR LIVSKREATIVITET er et forum for formidling af kreativitet, meditation og en tantrisk tilgang til tilværelsen - i både teori og praksis. Og for den fortsatte udforskning af samme tre områder. I selskab med ligesindede.


Vi underviser ud fra vores egen praksis, både den kreative, den meditative og den tantriske.

   Det kreative tager afsæt i sammenlagt 35 års kreativt kunstneriske karrierer og tilhørende undervisning. Samt en mere akademisk ballast hentet fra forskningen i kreativitet.

   På det meditative område har vi tilsammen mere end 25 års meditativ praksis i bagagen, tilsat korte og længere retreats. Og vi har deltaget i mere end fyrre kurser hver af to til fem dages længde. På Vækstcenteret og enkelte andre steder.

   Det tantriske grundlag er ligeledes fra Vækstcenteret. Vores undervisning henter altovervejende sin inspiration derfra, og vi modtager supervision af Neel Fasting, som har undervist i og skrevet om Vækstcentertantraen gennem mere end tre årtier. (Du kan læse en af hendes seneste artikler her.) Selv har vi et årtis erfaring med tantraen.


UNDERVISERE

TORBEN GULDBERG


Torben er forfatter, underviser og selvstændig. Han er uddannet skuespiller, skiftede efter ti års skuespillerkarriere over til forfattergerningen og har bl.a. udgivet romanerne 'Teser om eksistensen af kærlighed' og 'Sange om udødelighed'.


Derudover er han uddannet mindfulnessunderviser fra Skolen for Anvendt Meditation, med 15 års meditationserfaring.


Han skriver, afholder workshops og kurser og er tilknyttet Filuren, Aarhus, hvor han på SGK-linjen underviser tredjeårseleverne i kreativitet.

THERESA GRØNNING


Theresa er teaterinstruktør, underviser og performer med en bachelor i dramaturgi. Hun er tidligere leder af U-båden i København (åben scene for den det professionelle undergrundsteater), af Hr. Teater (børne- og ungdomsteater) og af HF Stage i Aarhus.


Hun har mere end ti års erfaring med meditation og tantra og studerer pt. psykologi.


Hun holder foredrag og workshops og er tilknyttet VIA, Aarhus, hvor hun underviser i devising og instruktion på filmlinjen.


SPØRGSMÅL & SVARHvad er kreativitet?


Kreativitet er det der forandrer os. Det er er det nye, som kan bruges til noget, som har værdi.

Kreativitet er frembringelsen af noget, som både er nyt og nyttigt eller værdifuldt i en given sammenhæng.


Hvad er livskreativitet?


Livskreativitet er at overføre sine naturlige anlæg for kreativitet til sin livsførelse. Eller med andre ord: sansen for og evnen til at leve livet kreativt. Se åbent på sine muligheder, tage de chancer der skal tages, udtrykke sig, udvikle sig, holde sig til ilden.


Hvad har meditation med kreativitet at gøre?


Der er et slående sammenfald mellem de karaktertræk, som ifølge forskningen er særegne for kreative mennesker, og så de egenskaber, man i mange meditationsformer, heriblandt mindfulness, søger at fremelske og træne. Det er træk, som har med bl.a. åbenhed, vedholdenhed og rummelighed at gøre.


Hvad er tantra?


Tantra er i udgangspunktet en spirituel praksis. Med tilhørende filosofi, skrifttradition, praktikker med videre, som kan dateres mindst 1500 år tilbage i tiden. Denne praksis er i dag i Vesten bedst kendt for at have med sex at gøre, hvilket ikke direkte er en misforståelse, men en ganske ensidig fortolkning og en kraftig reduktion af hvad tantra, både som filsofi og praksis, beskæftiger sig med.

   Tantra, som vi forstår det, har med en vågen tilgang til drifter, instinkter og emotioner at gøre. Som del af en samlet åndelig bestræbelse.


Hvad er en tantrisk tilgang til livet (livsfilosofi)?


Det korte svar: et ja til alt i livet. Til alt menneskeligt; smukt som grimt, åndeligt som kødeligt, højt som lavt.


Hvad har tantra med meditation og kreativitet at gøre?


Mere end man måske lige skulle tro. Tantraens bestræbelse på at slå bro mellem ekstremer er en komponent, der går igen på mange niveauer af kreativiteten. Både i den måde, man ofte får kreative idéer på og i den måde det kreative menneskes psyke fungerer på. Samt i den grundlæggende, rummelige åbenhed, som er en forudsætning for kreativiteten.

   Den samme åbenhed, som i forskellige typer af meditation ses udmøntet i begreber som ikke-gøren, ikke-dømmen, ikke-viden mm. Altså som evnen til f.eks. ikke at 'lukke' en oplevelse ved at analysere eller kategorisere den.HAR DU SPØRGSMÅL?


KURSER og AKTIVITETER