Saft og kraft og kærlighed

SAFT OG KRAFT OG KÆRLIGHED

   20. OG 21. APRIL 2024

KURSUSBESKRIVELSE


Kurset drejer sig om instinkter, seksualitet og kærlighed.

   Vi vil udforske nogle af de basale instinkter, der er på spil imellem mennesker. Både der hvor det kan mærkes: når seksualiteten bruser, eller emotionerne løber af med én. Og der, hvor det er mere skjult: i hverdagens helt almindelige små gnidninger og tændingspunkter. Der er et potentiale dér, saft og kraft, som kan live op og give næring til både seksualiteten, kærligheden og samhørigheden.


Kurset tager udgangspunkt i Vækstcentertantraen. Det er for par såvel som enegængere, der ønsker at påbegynde den udforskning af seksualiteten, som tantraen inviterer til. Og som ønsker at udvikle sig både indadtil og i mødet med en anden.

Dagene består af oplæg, korte meditationer, bevægelse, øvelser og udveksling. Alt foregår med tøjet på og med respekt for hinanden.


BAGGRUND


Seksualiteten er fra naturens hånd en instinktiv drift i os. Oven på den rene drift har vi mennesker lagt lag på lag af spil og konventioner; de indledende bejlerier, flirt og forførelse, forestillinger om hvad akten skal være, og hvad succeskriteriet for den er - samt en række styrende rammer af normer og tabuer. Der indgår alt fra det mere rå og magtbetonede til de mest forfinede former for intimitet.

Hvilke spil og konventioner, den enkelte svinger sammen med og har glæde af, er vidt forskelligt. Og derfor er det også forskelligt, hvilke af dem man selv vælger aktivt til, og hvilke man overtager mere ureflekteret, som en norm. Endelig er der fra forhold til forhold forskel på, hvilke spil der bliver aktiveret, hvilke dynamikker der bliver en del af seksuallivet.

Men under det hele ligger driften.

Og ved at undersøge det rent instinktive i seksualiteten, kan man et øjeblik komme fri af spil og konventioner og mærke den rene kraft. Rå og frydefuld. Og måske opdage nye veje at gå, prøve af. Nye måder at være sammen på.

En lidt friere ramme, en anden samhørighed.


På samme vis ligger der under de mange emotionelle udvekslinger i samlivet et niveau af rent instinktive reaktioner. Som det også kan være frisættende at få øje på.

I dyreverdenen udløser fare typisk en af tre reaktioner: angreb, flugt eller ‘frys’. Og de samme mønstre ligger indkodet i os mennesker.

Så hvis man i et skænderi eller blot en tone af bebrejdelse hos den anden føler sig angrebet, går man så til modangreb, flygter man, eller går man bare i stå, fanget i frustration?

At se nogle af samlivets gniderier fra den vinkel giver en enkel og nu-og-her-betonet forståelse, og kan være med til at løse op de steder, hvor man ellers ender i uforløst stilstand.


Derfor er kurset bygget op omkring undersøgelsen af det instinktive både i det seksuelle og det emotionelle landskab i de mennesker, I nu er.LIDT MERE OM INDHOLDET


Dag 1:


Formiddagen består af en velkomst, en kort meditation og en udvekslingsrunde. Derefter skal vi bevæge os, og igennem en serie lege og øvelser udforske både det sanselige og instinktive i seksualiteten. Og der bliver plads til udveksling og spørgsmål.


Om eftermiddagen går vi videre med øvelser, der handler om den kraft og styrke, seksualiteten rummer, og som vi møder hinanden med på forskellig vis. Igen er der tid til refleksion og spørgsmål, og vi runder dagen af med blidhed og meditation.


Dag 2:


Formiddagen begynder med bevægelse og meditation. Og vi bevæger os videre igennem lege og øvelser, denne gang i det landskab, hvor emotionerne og instinkterne møder hinanden og sætter liv i kludene. Fokus er på at opdage den rene saft og kraft, der ligger bag om både de positive og negative sider af den udveksling, vi emotionelt har med hinanden.


Om eftermiddagen samler vi op på øvelserne og temaerne. Laver energiøvelser. Og giver plads til den intimitet, der kan være imellem to der følges ad, såvel som i ens forhold til sig selv, også uden om seksualiteten og følelslivet; i nærværet.

OG DET PRAKTISKE


Kurset foregår hos Drivkraft, Bredgade 33 A, København K.


Lørdag kl. 10:00 til 13:00 og igen fra 14:30 til 17:30

Søndag kl. 10:00 til 13:00 og igen fra 14:00 til 17:00


Undervisere: Theresa Grønning og Torben Guldberg.


Pris: 1800,- (pr. person)

I prisen er inkluderet the og snacks til pauserne, men ikke frokost.


Tilmeldingsfrist: 15. februar 2024.