Nærværsmeditation online

NÆRVÆRSMEDITATION

     NÅR DU HAR TID ...

KURSUSBESKRIVELSE


Nærværsmeditation er et online-forløb i fem trin.

Det rummer en sammenhængende række guidede meditationer og øvelser og mulighed for 2 omgange personlig sparring à 50 minutter med din underviser.

Alt foregår online i lettilgængelige formater.


De guidede meditationer handler om først at blive nærværende over for sig selv via kroppen, åndedrættet og livet indeni - og derefter over for verden i kraft af åbenhed og et nærvær, der ikke glemmer sig selv. Altså at blive lidt mere bevidst nærværende i verden, og forankret i sig selv.

Som støtte til meditationerne er der en række uddybende øvelser samt åndedrætsøvelser, der træner fokus og giver ro.

Den sidste del af forløbet handler om at få gjort meditationen til din egen. Finde en form, du tror, kan du for dig og være noget du uden for stor anstrengelse vil kunne holde fast i. Såfremt du ønsker det, selvfølgelig :-)


Programmet er for den let øvede, som ønsker at gøre meditationen til en del af livet og finde en praksis og en struktur, der kan hjælpe med til det. Hjælp og udfordring, sparring og ejerskab. Grundighed og mulighed for fordybelse.


PRISER

Forløbet i sig selv: 525,-

Forløb med individuel sparring: 1750,-


OVERBLIK OVER FORLØBET


1. uge: modul 1. Forankring, kropsligt nærvær.

2. uge: modul 2. Puls: at mærke livet i kroppen.

3. uge: Eventuel udveksling.

           Start på modul 3. Følelse; afslappet nærvær i følelseslivet.

4. uge: modul 3 fortsat. Personlig sparring.

5. uge modul 4. Åbenhed: at åbne sig for indtryk.

6. uge: modul 5. Nærvær: mærke både sig selv og verden.

7. uge. Ekstramodul om ejerskab og egen praksis. Evt personlig sparring.  

OG LIDT MERE OM INDHOLDET


Du kan se guiden til forløbet her: