En ny tids mand

EN NY TIDS MAND

DECEMBER 2023

KURSUSBESKRIVELSEDer er opbrud i kønsrollerne, og det kræver klarhed og kreativitet at finde sin egen version af, hvad det vil sige at være mand i dag. Tør man overhovedet definere sig som mand, når den glidende skala af køn er sat så tydeligt på dagsordenen og det gamle binære verdensbillede er udskældt? Og er der egentlig nogen særlig psykologi eller væremåde tilknyttet det at være født som biologisk hankøn?

Erfaringen siger ja, i praksis er der livserfaringer, som er givet af det at være hankøn. Der er derfor også  visse menneskelige kvaliteter eller væremåder, som er mere nærliggende end andre. Men samtidig giver vor tid en invitation til at undersøge de kvaliteter, som førhen blev tilskrevet det modsatte køn. Også på en mere nuanceret måde end ‘den bløde mand’ fra halvfjerdserne og den metroseksuelle fra halvfemserne. En mand med mange facetter, hvor klarhed, kraft og skabertrang godt kan harmonere med blødhed, omsorg og plads til andre.


På kurset benytter vi os af kropsøvelser, både dynamiske og rolige, meditationsøvelser, visualiseringer, fantasi og leg for at finde ind til de forskelligartede facetter af det mandlige. Og vi udveksler undervejs for at finde inspiration hos hinanden.

LIDT MERE OM BAGGRUND OG INDHOLD...


I den mandlige krop med dens y-kromosom, dens særlige hormonsystem og den historik, der måske ligger i generne, er der kim til en særlig måde at fungere på, nogle vilkår, som er mandens. De vilkår spiller ikke altid så nemt sammen med, hvad man bliver opdraget til og derigennem med det samfund, man er del af - men de er ikke desto mindre en stor ressource at komme i kontakt med. De kan være vejen mod større autencitet, en klarere følelse af af leve det liv, som er dit.


På kurset vil vi undersøge, hvad væsener af hankøn bærer med sig fra fortiden - kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt - og hvordan du med fodfæste i det kan bringe en ny mand ind i verden - dig selv. Vi bygger det op som en kreativ proces, der er til for den enkelte, som er fri til at finde sin egen version.


Inspirationen kommer blandt andet fra manden bag Flow-teori, Mihaly Csikszentmihalyi, som har skrevet bogen The Evolving Self - a Psychology for the Third Millenium, i forsøget på at kortlægge, hvad der er brug for, psykologisk set, nu og i fremtiden.

Og den kommer fra underviserens erfaring med det tantriske og den viden om køn og polariteter, der ligger i de gamle visdomstraditioner.

... OG DET PRAKTISKE


Sted:

Favn, Jægergaardsgade 14, 2. sal, Aarhus C.


Tid:

2. og 3. december, 9:30-17:00 begge dage.


Underviser: Torben Guldberg.


Pris: 1800,-

I prisen er inkluderet the og snacks til pauserne, men ikke frokost.


Tilmeldingsfrist: 31. oktober.

Herefter er tilmeldingen bindende.